Contact

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

केन्द्रीय कार्यालय

बबरमहल काठमाडौं, नेपाल

फोन:  ९७७-१-४२२८०४५   फ्याक्स: ९७७-१-४२२८०५५

Website: www.rjpnepal.org.np  | E-mail: info@rjpnepal.org.np

2018 www.rjpnepal.org.np, By IT Home